Trobada amb la Consellera Borràs i el nou director de l´ICEC Miquel Curanta

El 16 de gener de 2019 una delegació de la junta d´APECAT s´ha trobat amb la Consellera Laura Borràs i el nou director de l´ICEC Miquel Curanta. Malgrat les dificultats evidents per les que passa el sector públic català, durant la reunió es van tractar diversos temes d´interès pel sector discogràfic i editorial que fructificaran en breu en actuacions molt interessants de les quals informarem puntualment.