Arxiu d'etiquetes: TV3

TV3 va sincronitzar música amb un total de 16 segells d’APECAT durant el 2016

Aquesta setmana els socis d’APECAT han rebut un resum de dades sobre el repartiment de les sincronies de TV3 durant l’any 2016. I és que l’objectiu del conveni amb Televisió de Catalunya era múltiple des que es va signar, per tal d’afavorir la utilització de produccions catalanes i donar cabuda a les produccions de les companyies d’APECAT. Tot plegat, tenint en compte la competència de les músiques de llibreria, amb la voluntat de millorar la facturació per sincronies com a col·lectiu i poder potenciar la diversitat amb la participació del major nombre possible de segells d’APECAT.

En definitiva, fent una ullada a les dades adjuntes es pot afirmar que aquests objectius s’estan complint en escreix. Tal com es pot observar el 2016 ha estat l’any amb més segells sincronitzats. Ni més ni menys que un total de 16, seguint una clara tendència a l’alça. A més, tenint en compte el nombre de segons, l’any passat ha estat un en els quals s’ha utilitzat més música del catàleg dels segells d’APECAT: 20.535 segons.

Gran augment de sincronitzacions de produccions musicals catalanes a TVC durant el 2015

Segons les dades finals de sincronies de Televisió de Catalunya, el balanç del passat 2015 evidencia que s’ha aconseguit augmentar notòriament el temps de sincronització en pantalla de música amb D.O. catalana, així com el número d’obres sincronitzades i la quantitat de segells que hi han estat representats. Així doncs, la presència de música produïda a Catalunya en el paisatge sonor de les sèries produïdes i emeses per TVC ha millorat considerablement gràcies al conveni establert entre Apecat i la mateixa Televisió de Catalunya.

Cal tenir en compte que els objectius del conveni que Apecat manté amb TVC fomenta l’augment de la utilització de produccions musicals catalanes, donar cabuda a les produccions d’APECAT a la televisió pública, augmentar la facturació per aquest concepte com a col·lectiu i potenciar el valor d’una diversitat d’estils de les produccions catalanes de les companyies d’APECAT. El conveni, signat el 2015, té un caràcter bianual i encara segueix vigent aquest 2016.

Augmenta l’ús de música catalana a TV3

Gràcies al Conveni entre la CCMA i l’APECAT, que té per objectiu millorar la presència de les produccions musicals catalanes a les emissions de la nostra televisió pública, durant 2014 s´ha constatat una gran millora pel que fa a la presència de música catalana a les cadenes i els programes de TVC.

En una anàlisi comparativa de la presència de música catalana a les produccions de dramàtics de TVC s´observa un augment molt significatiu tant del nombre de cançons sincronitzades com dels segons de música catalana utilitzada en les sèries de TV3.

Pel que fa a la presència a la resta de programació, segons la informació que ens ha facilitat TVC, durant l´any passat al programa “Divendres”, magazine de les tardes de TV3 presentat per Xavi Coral i Espartac Peran, es van emetre 75 actuacions musicals d’artistes d’APECAT i un 76% de les actuacions del programa van ser d’artistes catalans.

Quant al programa magazín informatiu de TV3, presentat per Lídia Heredia i Helena Garcia Melero “Els matins”, es van realizar 121 actuacions musicals amb artistes d’APECAT i un total del 80% de totes les actuacions van ser d’artistes catalans. En el que portem de 2015 les actuacions d’artistes catalans arriben a un 80%.

Pel que fa a la presència al “Telenotícies de TV3”, amb repercusió al 324, durant el 2014 una tercera part de la informació cultural va ser musical i d’aquesta, el 73% es referia a artistes catalans.

Igualment, pel que fa a la presència de Videoclips catalans, tot i que la voluntat de l’associació és millorar-ne l’horari, la mitjana de videoclips emesos produïts per empreses catalanes va ser d’un 78,5% a TV3 i un 65%, aproximadament, al C33-33D, durant el 2014.

No cal dir que l’objectu de l’associació és millorar aquests percentatges, pero d’entrada ens podem felicitar per la bona salud de la música produïda a Catalunya i la creixent complicitat dels mitjans que ens són propis.