Arxiu d'etiquetes: sincronitzacions

TV3 va sincronitzar música amb un total de 16 segells d’APECAT durant el 2016

Aquesta setmana els socis d’APECAT han rebut un resum de dades sobre el repartiment de les sincronies de TV3 durant l’any 2016. I és que l’objectiu del conveni amb Televisió de Catalunya era múltiple des que es va signar, per tal d’afavorir la utilització de produccions catalanes i donar cabuda a les produccions de les companyies d’APECAT. Tot plegat, tenint en compte la competència de les músiques de llibreria, amb la voluntat de millorar la facturació per sincronies com a col·lectiu i poder potenciar la diversitat amb la participació del major nombre possible de segells d’APECAT.

En definitiva, fent una ullada a les dades adjuntes es pot afirmar que aquests objectius s’estan complint en escreix. Tal com es pot observar el 2016 ha estat l’any amb més segells sincronitzats. Ni més ni menys que un total de 16, seguint una clara tendència a l’alça. A més, tenint en compte el nombre de segons, l’any passat ha estat un en els quals s’ha utilitzat més música del catàleg dels segells d’APECAT: 20.535 segons.

Gran augment de sincronitzacions de produccions musicals catalanes a TVC durant el 2015

Segons les dades finals de sincronies de Televisió de Catalunya, el balanç del passat 2015 evidencia que s’ha aconseguit augmentar notòriament el temps de sincronització en pantalla de música amb D.O. catalana, així com el número d’obres sincronitzades i la quantitat de segells que hi han estat representats. Així doncs, la presència de música produïda a Catalunya en el paisatge sonor de les sèries produïdes i emeses per TVC ha millorat considerablement gràcies al conveni establert entre Apecat i la mateixa Televisió de Catalunya.

Cal tenir en compte que els objectius del conveni que Apecat manté amb TVC fomenta l’augment de la utilització de produccions musicals catalanes, donar cabuda a les produccions d’APECAT a la televisió pública, augmentar la facturació per aquest concepte com a col·lectiu i potenciar el valor d’una diversitat d’estils de les produccions catalanes de les companyies d’APECAT. El conveni, signat el 2015, té un caràcter bianual i encara segueix vigent aquest 2016.