Arxiu d'etiquetes: Generalitat de Catalunya

Subvencions per a consultories d’empreses i entitats culturals

L’objecte d’aquesta línia de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, de l’editorial, del musical, de l’audiovisual, de la cultura digital i de l’arquitectura, en les modalitats següents.

Poden presentar sol·licituds les empreses, tant persones físiques o jurídiques , que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital i de l’arquitectura, i que compleixin els requisits que estableix la base 3. També poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació, i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

El termini per sol·licitar l’ajut és del 30 de març al 27 d’abril de 2017. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Es poden consultar les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia al següent enllaç.

Reunió entre el Conseller Santi Vila i representants d’APECAT

En el marc de relació continua entre APECAT i el sector públic català, el passat 23 de març el Conseller Santi Vila, acompanyat del director de l’àrea de música de l’ICEC, Albert Bardolet, va rebre al seu despatx oficial una delegació de la Junta d’APECAT, formada ada per Oriol Orfila, president de l´associació, Salvador Cufí i Eva Faustino. En el transcurs de la reunió es van tractar els diversos temes que afecten el sector, com la situació dels mitjans de comunicació pertanyents a la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals, la taxa de l’audiovisual o el Pla Integral de la Música, entre d´altres. A més, els membres de la Junta van informar el conseller de les tasques que està realitzant l´associació en defensa dels interessos del sector discogràfic.

Ja es poden presentar projectes a la convocatòria ARs 2017

Ja es poden consultar les bases de la línia d’ARs per a projectes de l’àmbit discogràfic o de producció musical 2017. El termini de presentació de sol·licituds de la 1a convocatòria d’enguany és fins el proper dilluns 27 de març de 2017.

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural. L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a projectes de l’àmbit discogràfic o de producció musical que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa i que consisteixin, conjuntament o alternativament, en la producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames, de produccions musicals, de projectes adreçats a millorar la rendibilitat dels de fonogrames o enregistraments musicals o videogràfics, l’adaptació tecnològica de catàlegs  o d’activitats que permetin augmentar els usos de la música enregistrada.

Va dirigit a empreses persones jurídiques que tinguin com a objecte social la producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames, independentment del seu suport, o de produccions musicals i les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames independentment del seu suport, o de produccions musicals i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE). No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.