Qui som

L’Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, (APECAT) és l’associació empresarial que representa les companyies fonogràfiques independents i les editorials de Catalunya i que té com a principal finalitat  exercir la representació i defensa dels interessos del collectiu, contribuir a la consolidació i estabilitat del sector fonogràfic i videogràfic independent a Catalunya i afavorir les produccions i edicions artístiques de la industria discogràfica.

logotipo-apecatFundada al desembre de 2003, APECAT és una associació sense ànim de lucre que representa els interessos dels productors i editors discogràfics catalans.
La missió d´APECAT és contribuir a la consolidació i estabilitat del sector fonogràfic i videogràfic a Catalunya i, quan sigui possible, incentivar l’ús del catàleg fonogràfic dels nostres socis, la presència de les produccions dels segells associats en els mitjans i l’ús de la llengua catalana en les manifestacions artístiques quan això sigui possible.

Representativitat

APECAT representa un 90% aproximat de la indústria discogràfica catalana.

Socis

Els socis d´APECAT són subjectes físics i/o legals, productors i/o editors de música i/o continguts audiovisuals, que operen a Catalunya o en altres territoris de parla catalana. Representen el cor de l’organització i, reunits, donen vida a l’assemblea general.

Òrgans i funcionament

Assemblea General de tots els socis.
Junta Directiva electa:
♦ Oriol Orfila (Divucsa) – President
Marc Isern (Halley Records) – Vicepresident
Helena Curtó (Bonatarda) – Vicepresident
 José Manuel González (Metanetwork) – Secretari
Rafael Piera (El Genio Equivocado) – Tresorer
Anna Romeu (El Segell del Primavera) – Vocal
Jordi Puig (U98) – Vocal
Joan Carles Doval (Picap) – Vocal
 Salvador Cufí (Musica Global Discogràfica) – Vocal
Fèlix Buget (Blanco y Negro) – Vocal

 

Interlocutors d’interès

Els socis
Els socis potencials
Les institucions públiques (regionals, estatals, europees)
Associacions de representació del sector musical
Organitzacions privades implicades al món musical i artístic en general (segells, productores audiovisuals, agències de publicitat…)
Mitjans de comunicació
Els apassionats de música

Objectius i activitats

Consolidació de la identitat associativa
Representació
Interlocució
Serveis als socis
Assessorament en finançament i subvencions
Transmetre i divulgar les informacions del sector
Oferir finestres a la difusió dels catàlegs dels segells afiliats
Incentivar l’activitat comercial
Potenciar la presència en fires nacionals i internacionals
Extendre la xarxa de relacions professionals dels nostres socis
Organitzar jornades de formació, fòrums d’opinió i seminaris