Posicionament d´APECAT sobre la proposta de directiva europea del copyright (#value gap)

POSICIONAMENT DE L´ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS EDITORS FONOGRÀFICS I VIDEOGRÀFICS CATALANS (APECAT) SOBRE LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L´adaptació de la normativa europea sobre el copyright a la realitat digital actual és fonamental per a la pervivència del sector cultural europeu, front a la puixança i domini de les empreses multinacionals americanes. La proposta de directiva i en especial l´article 13 han generat un important debat als mitjans i la xarxa. A fi d´aportar arguments als nostres eurodiputats a l´hora d´una votació favorable a aquesta reforma, APECAT vol exposar els següents arguments.

A) ARGUMENTS PER UNA MILLOR PROTECCIÓ DELS DRETS D´AUTOR I PER UN VOT FAVORABLE A LA NOVA DIRECTIVA EUROPEA (I EN ESPECIAL A L´ART. 13)

Creiem que és imperatiu la votació favorable a la reforma pels següents motius:

1. INDEFENSIÓ DE PRODUCTORS, EDITORS, ARTISTES I AUTORS:

La protecció del copyright i de la propietat intel·lectual és una de les obligacions del sector públic. La desprotecció de la que el sector cultural ha estat víctima durant molts anys ha portat el sector a la situació crítica en la que es troba ara.

2. DRET A LA PROPIETAT:

La desprotecció actual provoca que plataformes com YouTube puguin fruir de pràcticament de tota la creació cultural mundial, especialment de la música, a un cost ínfim que, a més, escapa totalment al control dels propietaris dels drets ja que no tenim opció de negociació, vulnerant així un dret fonamental com és el de la propietat (sigui digital o no).

3. DEFENSA DE LA CULTURA I LA CREACIÓ LOCALS:

Aquest és un altre dels valors i obligacions fonamentals de la UE que en aquest moment està en risc. La gratuïtat de l´accés als continguts i el ridícul pagament per part de plataformes com YouTube provoca que per als productors, artistes, editors i autors locals sigui gairebé impossible la subsistència en base als ingressos que se n´obtenen, degut a una falta de massa crítica.
Només les grans multinacionals, amb un producte d´abast mundial poden obtenir uns ingressos dignes amb aquest sistema.

4. COMPETÈNCIA DESLLEIAL I RISC DE MONOPOLI:

YouTube està competint i, de fet, liderant el mercat, en termes deslleials respecte a altres competidors com Spotify o iTunes (Apple), que sí remuneren de manera adequada els creadors, impedint, de facto, el desenvolupament d´una mercat digital realment rendible i sostenible. Degut a aquesta competència, Spotify encara no ha aconseguit donar beneficis en cap exercici, cosa que posa en perill evident la seva continuïtat. Això seria catastròfic per al sector ja que quedaria encara més en mans de YouTube.

5. ACCÉS ALS CONTINGUTS:

Des del punt de vista de l´oferta disponible, les empreses discogràfiques i editorials musicals som els primers interessats en què el nostre producte estigui accessible online. De fet, la indústria musical ha estat pionera en aquest sentit. L´introducció d´una llicència prèvia no limitarà en cap cas l´oferta disponible, simplement la remunerarà justament.

6. RESPONSABILITAT SOCIAL:

Des d´una perspectiva europea, és un absolut imperatiu moral donar suport a projectes europeus com Spotify (empresa sueca) davant de gegants americans com Google o Apple, que gairebé no creen llocs de treball ni paguen impostos a Europa.

B) RESPOSTA ALS ARGUMENTS EXPOSATS PELS QUE S´OPOSEN A L´ARTICLE 13, COM PER EXEMPLE EL PARTIT PIRATA

1. “LIMITARÀ LA LLIBERTAT D´EXPRESSIÓ”:

Llibertat d´expressió no és explotar comercialment un contingut creat amb molt d´esforç per part de tercers i no remunerar-lo adequadament. Amb l´excusa de casos molt particulars com la “paròdia” o els “memes” es vol mantenir de facto un abús sobre tot el sector cultural. Estem a favor d´introduir les excepcions necessàries per garantir aquests usos, però aquests casos gairebé anecdòtics no poden servir d´excusa per enfonsar un sector que representa el 3% del PIB mundial.

2. “PERJUDICARÀ ELS PRODUCTORS INDEPENDENTS”:

Ben al contrari, seran els productors mitjans, petits i els artistes, autors i editors locals els grans beneficiats d´una millor remuneració, ja que com hem vist, l´abast més limitat del seu públic fa que sigui gairebé impossible viure de la seva activitat creativa degut a la falta de massa crítica inherent dels mercats petits. El cas del mercat català és paradigmàtic en aquest aspecte.

3. “RISC DE CONTROL”:

Es critica que la proposta obligarà a establir unes tecnologies de monitoratge molt costoses i que aquestes tecnologies probablement s´externalitzaran a companyies americanes. La realitat és que aquestes tecnologies ja existeixen (YouTube, per exemple, identifica tots els continguts que se li pugen), la diferència és que aquesta aplicació s´haurà de fer ex ante per vetllar per la legalitat del contingut exposat a la plataforma i no a posteriori com és ara, cosa que beneficia el productor petit davant del gegant tecnològic.

4. “PERJUDICARÀ LES STARTUPS”:

Es diu que aquest requeriment serà un impediment per a desenvolupar una competència europea a YouTube, quan és precisament la falta d´aquest requeriment el que fa gairebé impossible competir-hi. De fet, la gran startup europea d´aquest sector va ser Spotify, que encara no ha aconseguit ni un sol exercici amb beneficis, la qual cosa sí que posa en perill la seva continuïtat. Això deixaria el mercat absolutament en mans de Apple, Google i Amazon.

5. “HI HAURÀ DANYS COL·LATERALS”:

Es parla de que pot causar danys col·laterals a webs com Wikipedia. És evident que cal introduir totes les excepcions necessàries, com de fet ja inclou la proposta de la comissió. El que existeix en aquest moment és un autèntic dany a tot un sector que està enfonsant a tota una generació de creadors. Qui sap tot el que ens hem perdut perquè molts creadors joves no han tingut durant aquesta anys aquell impuls inicial necessari per poder viure del seu talent i desenvolupar tot el seu potencial creatiu???