Oberta 2a convocatòria d´ ajuts per despeses estructurals per les empreses que no van poder optar a la 1a

L´ICEC acaba d´obrir una segona convocatòria de la lína COVID, que permet recollir aquelles empreses que tenen naturalesa ICEC i que van quedar excloses de la 1a per no haver tingut relació amb l’@icec_cat  en els darrers 5 anys.

Aquí les bases:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873598&language=ca_ES