L’Acadèmia Catalana de la Música busca gerent

L’Associació de Productors Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya està participant activament en la reformulació de l’Acadèmia Catalana de la Música. En aquest moment és prioritari dotar-la d’una gerència professional i, per aquest motiu és d’agraïr que si es coneix algun candidat es faci arribar el currículum corresponent abans del 31 de desembre del 2016 al correu electrònic: acatam@acatam.cat.

Els requisits necessaris pel perfil són els següents:
-Neutralitat profesional (no pot ser el gerent ni cap càrrec de cap de les associacions existents)
-Experiència en l’àmbit de la música
-Coneixement del sector
-Gestió de projectes
-Gestió de personal
-Interlocució amb l’administració
-Proactiu en l’obtenció de finançament
-Idiomes estrangers

Igualment es vol fer una crida a que qualsevol soci interessat faci arribar les seves idees o propostes al col·lectiu per tal de saber qui paper es considera que ha de jugar l’Acadèmia Catalana de la Música.