APECAT

 

L’Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans

La nostra associació

L’Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, (APECAT) és l’associació empresarial que representa les companyies fonogràfiques  independents de Catalunya i que té com a principal finalitat  exercir la representació i defensa dels interessos del collectiu, contribuir a la consolidació i estabilitat del sector fonogràfic i videogràfic independent a Catalunya i afavorir les produccions i edicions artístiques de la industria discogràfica.