Gran augment de sincronitzacions de produccions musicals catalanes a TVC durant el 2015

Segons les dades finals de sincronies de Televisió de Catalunya, el balanç del passat 2015 evidencia que s’ha aconseguit augmentar notòriament el temps de sincronització en pantalla de música amb D.O. catalana, així com el número d’obres sincronitzades i la quantitat de segells que hi han estat representats. Així doncs, la presència de música produïda a Catalunya en el paisatge sonor de les sèries produïdes i emeses per TVC ha millorat considerablement gràcies al conveni establert entre Apecat i la mateixa Televisió de Catalunya.

Cal tenir en compte que els objectius del conveni que Apecat manté amb TVC fomenta l’augment de la utilització de produccions musicals catalanes, donar cabuda a les produccions d’APECAT a la televisió pública, augmentar la facturació per aquest concepte com a col·lectiu i potenciar el valor d’una diversitat d’estils de les produccions catalanes de les companyies d’APECAT. El conveni, signat el 2015, té un caràcter bianual i encara segueix vigent aquest 2016.