APECAT treballa per a la reformulació de les bases de subvencions del sector discogràfic

L’Associació de Productors Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya col·labora en la reformulació de les bases de les subvencions al sector discogràfic, essent consultada per part de les institucions corresponents. És per això que es vol convidar a tots els possibles beneficiaris a fer arribar qualsevol proposta que es consideri oportuna per traslladar.