APECAT fa arribar a la Consellera les seves propostes d’ajut al sector davant la crisi del Covid19

 

APECAT ha fet arribar a l’honorable Consellera del Departament Cultura, Maria Àngela Vilallonga; el Secretari General de Cultura, Francesc Vilaró; la Directora General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, Àngels Ponsa i el Director de l’ICEC, Miquel Curanta les seves propostes d’ajut al sector davant la crisi provocada pel nou coronavirus.

APECAT i la Consellera han mantingut diverses reunions durant el mes d’abril i maig, l’objectiu de les quals ha estat treballar les mesures proposades des d’APECAT pel sector discogràfic i editorial, que  són les següents:

1) Partida extra d’ajuts a fons perdut a discogràfiques i editorials  (segons bases habituals o extraordinàries) i avançar-ne la convocatòria.

A finals d’aquesta setmana es publicaran les bases aprovades per la línia extraordinària d’ajut per cobrir les despeses de funcionament de les empreses culturals durant la crisi del COVID19 amb una dotació de 8 milions d’euros.

En aproximadament un mes està prevista la convocatòria de la línia de projectes discogràfics, amb un pressupost que augmenta un 25% respecte l’any anterior (400.000€) per projectes de 2019.

APECAT estem treballant en l’escenari de poder convocar després de l’estiu una segona convocatòria de projectes discogràfics per atendre els projectes de 2020. En principi es publicarà a principis de juny.

2) Campanya a Spotify  (inversió de 250.000€) per a la creació, promoció i publicitat de Playlist oficial / editorial de música catalana.

APECAT procurem centrar les nostres tasques en accions que repercuteixen en el present i, sobretot, en el futur dels segells associats. Des de fa molts mesos hem detectat i treballem per resoldre una manca evident a Spotify -la principal i més influent plataforma d’streaming-, que és la presència de Playlists oficials o editorials sensibles amb la música de producció catalana. Hem transmès a les autoritats la necessitat d’elaborar una campanya que posicioni una Playlist d’Spotify de música catalana, que repercutirà directament en la facturació digital dels nostres associats i associades.

Aquest projecte haurà de comptar amb la complicitat d’Spotify per tal que posicioni la Playlist. També es planteja realitzar campanyes a altres canals amb la voluntat de redirigir el públic cap a plataformes que monetitzen.

Hem acordat que treballarem en aquest projecte i hem remarcat el caràcter urgent de les mesures.

3) Partida extra d’ajudes a fons perdut per a la creació de continguts audiovisuals vinculats a la música per canals on-line.

També sol·licitem un ajut a fons perdut per a la producció de continguts audiovisuals i de nous formats que repercuteixen directament en el consum de música digital i, per tant, en l’increment d’ingressos.

Aquest ajut ha de permetre als productors fonogràfics i editorials invertir en la producció de formats audiovisuals i altres nous formats que permetin esdevenir més competitius en l’àmbit on-line.

4) Compra de discos per part de la Generalitat.

Defensem la compra de discos per part de la Generalitat, en justa correspondència al que ja es fa amb els llibres.

5) Canvis legislatius a reivindicar en l’ordenament de l’Estat espanyol.

APECAT ha informat a les autoritats i ha reiterat la línia de sol·licitar la modificació, davant del Govern Espanyol ,de l´IVA dels discs físics i digitals al 4% i la necessitat de la transposició de la DIRECTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2019 sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital. És urgent aconseguir un ecosistema digital sostenible, d’equilibri i equitat en el sistema de retribució i llicències.